• /i'diʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Loại sách in ra, loại sách xuất bản
  Phiên bản
  Số bản in ra (báo, sách...)
  Lần in ra, lần xuất bản
  (nghĩa bóng) người giống hệt người khác; bản sao
  she is a livelier edition of her sister
  cô ta giống hệt như cô chị, nhưng hoạt bát hơn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự xuất bản

  Xây dựng

  thảo phẩm
  bulldog edition
  thảo phẩm đại thủ
  first edition
  thảo phẩm thứ nhất

  Điện tử & viễn thông

  sự ấn hành
  sự xuất bản

  Kỹ thuật chung

  ấn bản

  Kinh tế

  số (bản) in ra

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X