• /ri¸vælju´eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đánh giá lại
  property revaluation
  sự đánh giá lại tài sản
  Sự nâng giá

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tái định phẩm

  Điện tử & viễn thông

  sự đánh giá lại

  Kinh tế

  định giá lại
  assets revaluation
  sự định giá lại tài sản
  assets revaluation tax
  thuế định giá lại tài sản
  revaluation of assets
  định giá lại tài sản
  revaluation of currency
  định giá lại tiền tệ
  revaluation profit
  tiền lời định giá lại
  revaluation provision
  tiền dự phòng định giá lại tài sản
  revaluation reserve
  dự trữ do định giá lại
  revaluation reserve
  tiền dự phòng định giá lại tài sản
  dự trữ do định giá lại
  nâng giá (tiền tệ)
  sự đánh giá, định giá, ước lượng lại
  sự điều chỉnh lại giá trị tiền tệ
  sự tái định giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X