• Xây dựng

  áo đường cứng
  mặt lát cứng

  Giải thích EN: A roadway or airstrip foundation constructed of concrete slabs and made to withstand and distribute heavy loads. Giải thích VN: Phần nền của một lòng đường hay đường băng cấu tạo từ các tấm bê tông được làm để chịu và phân tán các trọng tải nặng.

  Kỹ thuật chung

  mặt đường cứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X