• (đổi hướng từ Ripened)
  /ˈraɪpən/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Chín, chín muồi; (nghĩa bóng) trở nên chính chắn

  Ngoại động từ

  Làm cho chín, làm cho chín muồi, (nghĩa bóng) làm cho chính chắn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chín
  chịu đựng
  chịu nổi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X