• Giao thông & vận tải

  thời gian tăng tốc (gây tiếng nổ âm thanh)

  Toán & tin

  thời gian khởi động
  thời gian nhảy
  thời gian phát sinh

  Vật lý

  thời gian tăng

  Giải thích VN: Thời gian cần để xung động tăng từ 10% tới 90% của biên độ tối đa.

  Điện lạnh

  thời gian lên

  Đo lường & điều khiển

  thời gian tăng lên

  Giải thích EN: The time it takes for the energy generated by a system to change from approximately 10% of its final value to 90% of its final value. Giải thích VN: Thời gian cần cho năng lượng được tạo ạ ra bởi một hệ thống làm thay đổi khoảng 10% giá trị cuối cùng của nó tới 90% giá trị cuối cùng của nó.

  Điện lạnh

  thời gian tăng trưởng

  Kỹ thuật chung

  thời gian thiết lập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X