• /moul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đê chắn sóng
  Nốt ruồi
  Điệp viên
  (động vật học) chuột chũi
  as blind as a mole
  mù tịt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) phân tử gam, môn

  Giao thông & vận tải

  đê (cảng_)

  Xây dựng

  kè bến
  đê bao chắn sóng

  Giải thích EN: 1. a massive breakwater or berthing facility, usually built of stone and extending from the shore to deep water.a massive breakwater or berthing facility, usually built of stone and extending from the shore to deep water.2. the area enclosed or protected by such a structure. (FromLatin for dam.)the area enclosed or protected by such a structure. (FromLatin for dam.).

  Giải thích VN: 1. đập chắn sóng lớn hoặc cơ sở vật chất để đưa tàu vào bến, thường được xây bằng đá và chạy từ bờ ăn sâu vào nước. 2. khu vực bao quanh hoặc được bảo vệ bởi công trình trên. ( Tiếng Latinh của đập).

  Y học

  nốt ruồi
  mol (đơn vị Si phân tử gam, ký hiệu mol)

  Kỹ thuật chung

  cầu tàu
  kè chắn sóng
  khoét
  đào
  đập
  đê chắn sóng
  phân tử gam

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X