• /ru:st/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nơi chim đậu, nơi chim ngủ; chuồng gà
  (thông tục) chỗ ngủ
  to go to roost
  đi ngủ
  Rule the roost
  là người thống trị trong một nhóm; làm trùm; đứng đầu
  Làm trùm; đứng đầu

  Nội động từ

  Đậu, đậu để ngủ (gà...)
  Trọ qua đêm

  Ngoại động từ

  Cho (ai) ngủ trọ

  Hình Thái Từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  abode , alight , land , lodging , nest , perch , settle , sit , sleep

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X