• Đo lường & điều khiển

    sơ đồ quỹ tích gốc

    Giải thích EN: A plot in the complex plane of values in which the loop transfer function of a feedback control system becomes a negative number. Giải thích VN: Một sơ đồ trong một dây chuyền phức hợp của các giá trị trong đó chu trình chuyển đổi chức năng của một hệ thống điều chỉnh phản hồi trở thành một số âm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X