• Hóa học & vật liệu

    nước hoa hồng

    Giải thích EN: Water that is tinctured with rose oil; used as a perfume. Giải thích VN: Nước có thoảng vị dầu hoa hồng; sử dụng như một loại nước hoa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X