• Hóa học & vật liệu

    hiệu ứng kết tinh muối

    Giải thích EN: The growth of crystals on heating-surface walls of a material that has increasing solubility with increasing temperature. Also, SALTING. Giải thích VN: Sự tăng lên của kết tinh trên bề mặt nóng của nguyên liệu có tính tan cao bằng cách tăng nhiệt độ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X