• /´sɔ:nə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tắm hơi; nhà tắm hơi, phòng tắm hơi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhà tắm hơi (kiểu Phần lan)

  Y học

  phòng tắm hơi

  Giải thích EN: A closed building or room in which high levels of dry heat are produced for therapeutic purposes. Giải thích VN: Một nhà hoặc phòng kín trong đó hơi nóng, khô được tạo ra nhằm mục đích chữa bệnh.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X