• /sɪˈnɛəriˌoʊ , sɪˈnɑriˌoʊ/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều scenarios

  Tình huống, trường hợp
  Kịch bản (phim, kịch)
  Viễn cảnh; viễn tưởng, chuỗi sự kiện tương lai (do tưởng tượng)
  a possible scenario for war
  viễn tượng có thể xảy ra chiến tranh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  diễn tiến

  Kinh tế

  phương pháp kịch bản

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  book , outline , pages , plot , r

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X