• (đổi hướng từ Pages)
  /peidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trang (sách...)
  read a few pages of a book
  đọc vài trang sách
  Tờ; bản thân tờ giấy
  several pages have been torn out of the book
  có mấy tờ đã bị xé ra khỏi sách
  Trang sử (nghĩa bóng)
  a glorious page of Vietnam history
  một trang sử vẻ vang của nước Việt nam
  page-boy
  tiểu đồng
  Cậu bé phục vụ cho người có địa vị hoặc cô dâu
  Em nhỏ mặc đồng phục làm phục vụ ở khách sạn, rạp hát... ( bellboy)

  Cấu trúc từ

  to be on the same page
  suy nghĩ như nhau, có cùng ý nghĩ về một vấn đề nào đó

  Ngoại động từ

  Đánh số trang (cái gì)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sai em nhỏ phục vụ gọi (ai)

  Nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm em nhỏ phục vụ (ở khách sạn, rạp hát)
  Gọi trên loa (để nhắn tin)

  hình thái từ

  Toán & tin

  phân trang nhớ
  trang nhớ
  trang nhớ, trang

  Kỹ thuật chung

  đánh số trang
  automatic page numbering
  sự đánh số trang tự động
  page-numbering sequence
  thứ tự đánh số trang

  Nguồn khác

  Kinh tế

  gọi để nhắn tin (trên loa)
  gọi tên tìm
  nhắn tin
  trang
  advertising page
  trang quảng cáo
  blank page
  trang trắng
  bleed page
  trang trọn không chừa lề
  cover page
  trang bìa
  double-page spread
  quảng cáo hai trang
  double-page spread
  trải rộng hai trang liền
  front-page advertisement
  quảng cáo trang nhất
  full page advertisement
  quảng cáo nguyên trang
  head page
  trang bìa
  head page
  trang chừa trắng
  head page
  trang lót
  home page
  trang chủ
  page break
  sự ngắt trang (máy tính)
  page layout
  sự dàn trang (in)
  page rate
  bảng giá tính theo trang (quảng cáo)
  page setting
  sự dàn trang (in)
  quarter-page advertisement
  quảng cáo một phần tư trang
  title page
  tên trang sách
  title page
  trang tên sách
  up to and including page 10
  đến hết trang 10
  Web page
  trang Web

  Nguồn khác

  • page : Corporateinformation

  Cơ - Điện tử

  Trang, (v) đánh số trang

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  answer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X