• /'pɔsibəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể, có thể thực hiện được, có thể làm được; có thể tồn tại, có thể xảy ra
  all possible means
  mọi biện pháp có thể
  is it possible?
  có thể được không?
  this is possible of realization
  điều này có thể thực hiện được
  come as early as possible
  có thể đến sớm được chừng nào thì cứ đến; đến càng sớm càng tốt
  if possible
  nếu có thể
  it is possible (that) he knows
  có thể là hắn biết
  Có thể chơi (với) được, có thể chịu đựng được
  only one possible man among them
  trong cả bọn chỉ có một cậu khả dĩ có thể chơi (với) được
  Hợp lý, có thể chấp nhận được

  Danh từ

  Sự có thể
  to do one's possible
  làm hết sức mình
  Điểm số cao nhất có thể đạt được (tập bắn...)
  to score a possible at 800 m
  đạt điểm số cao nhất có thể được ở khoảng cách (bắn) 800 m
  Ứng cử viên thích hợp, người có thể tuyển chọn; vận động viên có thể được sắp xếp (vào đội...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có thể

  Kỹ thuật chung

  có thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X