• Thông dụng

  Tính từ

  Trong, trong trẻo, trong sạch
  clear water
  nước trong
  a clear sky
  bầu trời trong sáng
  a clear voice
  giọng nói trong trẻo
  clear conscience
  lương tâm trong sạch
  Sáng sủa, dễ hiểu
  a clear statement
  bài phát biểu dễ hiểu
  a clear style
  văn sáng sủa
  to make one's meaning clear
  làm dễ hiểu
  to have a clear head
  có đầu óc sáng sủa
  Thông trống, không có trở ngại (đường xá)
  to keep the road clear
  giữ cho đường thông suốt
  the road was clear of traffic
  đường xá vắng tanh không có xe cộ
  Thoát khỏi, giũ sạch, trang trải hết
  to be clear of debt
  giũ sạch nợ nần
  to be clear of suspicion
  thoát khỏi sự hồ nghi
  Trọn vẹn, toàn bộ, đủ, tròn, trọn
  a clear profit
  toàn bộ tiền lãi
  a clear month
  tháng đủ
  two clear days
  hai ngày tròn
  clear 10 dongs
  đúng 10 đ không kém
  Chắc, chắc chắn
  I'm not at all clear that he is right
  Tôi không dám chắc là nó đúng
  as clear as day
  s clear as the sun at noonday
  Rõ như ban ngày
  as clear as that two and two make four
  rõ như hai với hai là bốn
  the coast is clear
  (nghĩa bóng) không có khó khăn trở ngại gì; không có gì đáng sợ; không có gì cản trở
  to get away clear
  (nghĩa bóng) không có khó khăn trở ngại gì; không có gì đáng sợ; không ai cản trở
  to get away clear
  giũ sạch được
  in clear
  viết rõ, không viết bằng số hoặc mật mã

  Phó từ

  Rõ ràng
  to speak clear
  nói rõ ràng
  the ship shows clear on the horizon
  con tàu lộ ra rõ ràng ở chân trời
  Hoàn toàn, hẳn
  he got clear away
  anh ta đi mất hẳn
  Tách ra, ra rời, xa ra, ở xa
  to keep clear of a rock
  tránh xa tảng đá (thuyền)
  to get clear
  đi xa, tránh xa

  Ngoại động từ

  Làm trong sạch, lọc trong; làm đăng quang, làm sáng sủa, làm sáng tỏ
  to clear the air
  làm cho không khí trong sạch; (nghĩa bóng) xua tan không khí nặng nề (do nghi kỵ, cãi cọ...)
  to clear the throat
  đằng hắng, hắng giọng
  to clear a mystery
  làm sáng tỏ một điều bí ẩn
  Tự bào chữa, thanh minh, minh oan
  I'll easily clear myself
  Tôi sẽ thanh minh cho tôi một cách dễ dàng
  Dọn, dọn sạch, dọn dẹp; phát quang, phá hoang, khai khẩn; nạo, cạo
  to clear a yard of rubbish
  dọn sạch rác rưởi ở sân
  to clear a chimney
  nạo ống khói
  to clear land
  phá hoang
  to clear the table
  dọn bàn
  clear the way!
  đứng dãn ra!
  Vét sạch, lấy đi, mang đi, dọn đi
  to clear the letter-box
  lấy thư
  to clear these boxes out of the way
  mang những cái hòm này ra chỗ khác
  to clear obstruction out of the way
  dọn sạch vật chướng ngại
  Vượt, nhảy qua; (hàng hải) tránh, đi né sang bên
  to clear a hedge
  vượt qua rào
  to clear the reefs
  tránh những tảng đá ngầm (thuyền bè...)
  Lãi, lãi đứt đi
  Trả hết, thanh toán, trang trải (nợ, sổ sách); (hàng hải) trả hết mọi khoản thuế để tàu có thể rời bến; làm mọi thủ tục để có thể cho tàu rời bến
  to clear debts
  thanh toán nợ
  to clear goods
  trả thuế hải quan (để lấy hàng hoặc gửi hàng)
  to clear a ship
  làm thủ tục trả các thứ thuế để cho tàu rời bến
  to clear the harbour
  rời bến
  Chuyển (séc)
  to clear a cheque
  chuyển séc

  Nội động từ, (thường) + .up

  Sáng sủa ra, trở nên trong trẻo (bầu trời); tươi lên, hết nhăn nhó (mặt)
  ( (thường) + up) sáng tỏ (điều bí mật, tình hình...)
  (hàng hải) rời bến
  the ship cleared for Shanghai yesterday
  con tàu rời bến đi Thượng hải từ hôm qua
  to clear from a port
  đến bến
  ( + away, off, out) chuồn, cút, tẩu
  clear out!
  cút ngay!
  Tan đi, tiêu tan, tan biến
  (từ lóng) biến mất (người)
  to clear away
  lấy đi, dọn đi, mang đi
  to clear away the table
  thu dọn bàn ăn (sau bữa ăn)
  Làm tan; làm biến đi (mối nghi ngờ, mây mù)
  to clear off
  trả hết, thanh toán (nợ nần...)
  to clear out
  quét sạch, vét sạch, dọn sạch
  to clear someone out
  (thông tục) tống cổ ai ra khỏi nhà, đuổi ai đi
  to clear out a stock
  bán tống bán tháo hàng tồn kho
  to clear up
  dọn dẹp (một căn buồng)
  Làm sáng tỏ; giải quyết (nột vấn đề...)
  Làm tiêu tan (sự hiểu lầm...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  rửa trôi (đất)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X