• (đổi hướng từ Scrawled)
  /skrɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chữ viết nguệch ngoạc, lối chữ nguệch ngoạc; bức vẽ nguệch ngoạc
  Mẩu giấy viết nguệch ngoạc, mảnh giấy ghi vội; bức thư viết nguệch ngoạc

  Ngoại động từ

  Viết, vẽ (cái gì) một cách lộn xộn, cẩu thả, vụng về; nguệch ngoạc
  Làm (những dấu vô nghĩa, dấu khó đọc) trên cái gì

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X