• /skʌtl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dáng đi hấp tấp
  Sự chạy trốn vội vã; sự ra đi hối hả

  Nội động từ

  Đi vụt qua
  Chạy trốn, chạy gấp, chạy lon ton

  Danh từ

  Giỗ rộng miệng (đựng ngô, thóc, hạt...)
  Thùng đựng than (đặt gần lò sưởi, để tiếp than cho lò) (như) coal-scuttle

  Danh từ

  Lỗ thông (ở mạn tàu, mái nhà..)

  Ngoại động từ

  Làm đắm tàu bằng cách đục thủng (ở đáy, boong hay mạn tàu); làm đắm (tàu) bằng cách mở van cho nước vào

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cửa thông mái

  Giải thích EN: An access to the roof or attic of a building by an opening in a ceiling. Giải thích VN: Một lối vào trên mái hoặc tầng thượng của một tòa nhà thông qua một ô cửa.

  lỗ thoát gió

  Kỹ thuật chung

  cửa ló sáng
  lỗ thông
  air scuttle
  lỗ thông hơi
  air-scuttle
  lỗ thông hơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X