• /´si:¸sɔ:/

  Cơ - Điện tử

  (adj) lắc lư, đu đưa

  Xây dựng

  lắc lư, đu đưa

  Thông dụng

  Danh từ
  Ván bập bênh (trò chơi của trẻ em)
  Trò chơi bập bênh
  to play (at) seesaw
  chơi bập bênh
  Sự chuyển động lên xuống, sự chuyển động qua lại; động tác đẩy tới kéo lui, động tác kéo cưa, tình trạng cò cưa
  the slow seesaw of the branch in the wind
  sự lay động khẽ khàng của cành lá trong cơn gió
  Tính từ & phó từ
  Đẩy tới, kéo lui, cò cưa
  seesaw motion
  chuyển động cò cưa
  to go seasaw
  lắc lư
  Nội động từ
  Chơi bập bênh
  Chuyển động lên xuống, chuyển động qua lại
  (nghĩa bóng) dao động, lưỡng lự, không kiên định
  seesaw policy
  chính sách không kiên định
  Hình Thái Từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X