• Cơ khí & công trình

  vòm cung

  Xây dựng

  cuốn dạng cung tròn

  Giải thích EN: An arch whose intrados is less than a semicircle. Giải thích VN: Một vòm cuốn có bụng vòm nhỏ hơn một nửa đường tròn.

  vòm hình cung
  vòm hướng tâm
  vòm nhiều đốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X