• /¸selfkən´tеind/

  Thông dụng

  Tính từ

  Độc lập (về ăn ở)
  a self-contained flat
  một căn hộ khép kín độc lập
  Tự túc; không phụ thuộc; độc lập; không cần có người khác ở cùng (về người)
  Có đủ các bộ phận (về máy móc)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  có đủ các bộ phận có thể hoạt động

  Giải thích EN: Of a machine, complete in itself; operating independently of other machines, systems, or power sources.

  Giải thích VN: Của một chiếc máy, hoàn thiện, hoạt động độc lập với các máy hay bộ phận khác.

  dẫn động riêng
  tự phục vụ

  Toán & tin

  độc lập, tự túc
  tự chứa
  tự túc

  Điện lạnh

  tự lập

  Kỹ thuật chung

  không phụ thuộc
  độc lập

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X