• /si´mæntik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) ngữ nghĩa; về nghĩa của từ, về ngữ nghĩa học
  the semantic content of a sentence
  nội dung ngữ nghĩa của một câu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ngữ nghĩa
  semantic analysis
  phân tích ngữ nghĩa
  semantic analysis
  sự phân tích ngữ nghĩa
  semantic error
  lỗi về ngữ nghĩa
  semantic error
  lỗi ngữ nghĩa
  semantic extension
  phần mở rộng ngữ nghĩa
  semantic extension
  sự mở rộng ngữ nghĩa
  semantic factoring
  sự phân tích ngữ nghĩa
  semantic network
  mạng ngữ nghĩa
  semantic network (AI)
  mạng ngữ nghĩa
  semantic relation
  mối quan hệ ngữ nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X