• Toán & tin

  nửa nhóm
  difference semi-group
  (đại số ) nửa nhóm sai phân
  equiresidual semi-group
  nửa nhóm đồng thặng dư
  idempotent semi-group
  nửa nhóm luỹ đẳng
  inverse semi-group
  (đại số ) nửa nhóm con ngược
  limitative semi-group
  (đại số ) nửa nhóm giới hạn
  non-potent semi-group
  (đại số ) nửa nhóm không luỹ đẳng
  pure semi-group
  (đại số ) nửa nhóm thuần tuý
  rectangular semi-group
  nửa nhóm chữ nhật
  self-invariant semi-group
  nửa nhóm tự bất biến
  stational semi-group
  (đại số ) nửa nhóm dừng
  strong semi-group
  nửa nhóm mạnh
  strongly reversible semi-group
  nửa nhóm nghịch đảo mạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X