• Hóa học & vật liệu

    silicon bán dẫn

    Giải thích EN: A very pure form of silicon used in a photovoltaic cell of a solar energy system to convert light energy to electrical energy. Giải thích VN: Dạng cực kì tinh khiết của silicon sử dụng trong pin quang điện của hệ thống năng lượng mặt trời để chuyển hóa quang năng thành điện năng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X