• /ˌfoʊtoʊvɒlˈteɪɪk , ˌfoʊtoʊvoʊlˈteɪɪk/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc quang vontaic; thuộc quang điện có lớp chặn

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  quang điện có lớp chặn

  Điện

  quang điện thế

  Giải thích VN: Điện áp ở mặt tiếp giáp giữa hai chất khi có dòng ánh sáng đi qua.

  Điện lạnh

  quang vontaic

  Kỹ thuật chung

  quang điện
  photovoltaic cell
  pin quang điện
  photovoltaic conversion system
  hệ thống biến đổi quang điện
  photovoltaic conversion system
  hệ thống chuyển đổi quang điện
  photovoltaic current
  dòng quang điện
  photovoltaic device
  dụng cụ quang điện
  photovoltaic device
  linh kiện quang điện
  Photovoltaic device Measurement Laboratory (PDML)
  phòng thì nghiệm đo thiết bị quang điện
  photovoltaic effect
  hiệu ứng quang điện
  photovoltaic solar array
  tấm bảng quang điện
  photovoltaic system
  hệ thống quang điện
  photovoltaic transducer
  bộ chuyển đổi quang điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X