• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc hoà đàm (giữa những kẻ đối nghịch về vấn đề hoà bình..)
  to arrange a parley with somebody
  dàn xếp với ai
  to hold a parley with somebody
  thương lượng với ai
  to enter into a parley
  bước vào đàm phán

  Nội động từ

  Thương lượng, đàm phán

  Ngoại động từ

  Hoà đàm

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  thương lượng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X