• Kỹ thuật chung

    loạt bắn

    Giải thích EN: The process of passing the total supply current through each detonator in a round of shots. Giải thích VN: Một quy trình đi qua băng cấp bằng cách nhấn cò trong một loạt bắn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X