• Thông dụng

  Danh từ

  Ống dẫn nước; ống dẫn hơi

  Xây dựng

  ống dịch vụ

  Giải thích EN: A branch pipe between a utility main and the primary meter. Giải thích VN: Một ống nhánh giữa đường ống dùng chính và đồng hồ sơ cấp.

  Kỹ thuật chung

  ống phân phối nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X