• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Đo lường & điều khiển

  đường nối phụ

  Giải thích EN: A mechanical power amplifier that uses low-power signals to control devices requiring relatively large amounts of power. Giải thích VN: Một bộ khuyếch đại dùng lực cơ học sử dụng các tín hiệu năng lượng thấp tới các thiết bị điều khiển cần năng lượng tương đối lớn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X