• /´ʃi:tiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật liệu để làm khăn trải giường, chăn
  Tấm để phủ mặt; tấm để lót
  copper sheeting
  tấm đồng để phủ mặt; tấm đồng để lót
  Sự dàn thành lá, sự dàn thành tấm

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tôn bọc

  Dệt may

  vải khổ rộng

  Toán & tin

  bằng ván cừ
  sự lợp mái

  Xây dựng

  lớp phủ đường
  gỗ bọc
  sự đóng hàng
  sự lợp ván
  tấm bọc lót
  ván ốp hầm
  vật liệu trát

  Kỹ thuật chung

  cọc ván
  cột chống
  cốp-pha
  khung chống
  lớp bọc
  lớp mặt đường
  hàng ván cừ
  hào
  sự bọc
  sự đóng cừ ván
  sự ốp mặt
  sự phủ
  sự phân lớp
  interpit sheeting
  sự phân lớp giao giếng
  tôn
  tấm
  tấm lát
  tấm lót

  Giải thích EN: A film of plastic over 250 m in thickness; usually made by extrusion, casting, and calendering. Giải thích VN: Tấm chất dẻo mỏng có độ dày hơn 250m thường được tạo ra bằng cách kéo ra, đổ vào khuôn và cán mỏng.

  ván khuôn
  continuous sheeting
  ván khuôn liên tục
  vật liệu phủ
  vì chống
  vỏ bọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X