• /´ʃipiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tàu thuyền (nói chung; của một nước, ở một hải cảng)
  Việc vận chuyển hàng bằng tàu thủy
  the shipping of oil from the Middle East
  việc vận chuyển dầu từ Trung đông
  Thương thuyền; hàng hải

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thương thuyền

  Kỹ thuật chung

  đội tàu buôn
  hàng hải
  shipping company
  hãng hàng hải
  shipping lane
  đường hàng hải thương mại
  shipping route
  đường dây hàng hải
  sự chuyển đai truyền
  sự gửi hàng

  Kinh tế

  chất hàng xuống tàu
  shipping date
  ngày, kỳ hạn chất hàng (xuống tàu)
  đội tàu hàng
  vận tải đường biển
  freight shipping
  hãng vận tải đường biển
  Great Lakes shipping
  vận tải đường biển trên ngũ Đại hồ
  shipping conference
  hiệp hội vận tải đường biển
  việc chất hàng xuống tàu, việc chở hàng
  việc chở hàng
  việc đi biển
  việc đi biển (của tàu bè)
  việc vận tải đường biển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X