• (đổi hướng từ Shirts)
  /ʃɜːt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Áo sơ mi
  a sports shirt
  áo sơ mi thể thao
  to get someone's shirt off
  (thông tục) chọc tức ai, làm cho ai nổi giận
  to give someone a wet shirt
  bắt ai làm đổ mồ hôi sôi nước mắt
  to keep one's shirt on
  (thông tục) không mất bình tĩnh (ở thể mệnh lệnh)
  keep your shirt on!
  bình tĩnh nào!
  to lose one's shirt
  (từ lóng) mất sạch cơ nghiệp, cái khố cũng chẳng còn
  near is my shirt, but nearer is my skin
  bản thân mình vẫn là quan trọng hơn cả
  to put one's shirt on
  (từ lóng) bán cả khố đi mà đánh cược vào (cái gì)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sơ mi

  Kỹ thuật chung

  lớp lót lò cao

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X