• Thông dụng

  Danh từ

  Thiết bị giảm sốc; nhíp chống sốc, lò xo chống sốc

  Xây dựng

  thiết bị chống giật
  thiết bị giảm va chạm

  Kỹ thuật chung

  bộ cách ly đàn hồi
  bộ giảm chấn
  air shock absorber
  bộ giảm chấn khí
  double-tube shock absorber
  bộ giảm chấn kép
  gas shock (absorber)
  bộ giảm chấn khí
  shock absorber tower
  ụ giữ trên bộ giảm chấn
  single-tube shock absorber
  bộ giảm chấn một ống
  telescopic shock absorber
  bộ giảm chấn kiểu ống lồng
  bộ giảm sóc
  bộ giảm xóc
  hydraulic shock absorber
  bô giảm xóc thủy lực
  self-levelling shock absorber
  bộ giảm xóc không khí
  telescopic shock absorber
  bộ giảm xóc kiểu ống lồng
  cái giảm xóc
  hydraulic shock absorber
  cái giảm xóc bằng thủy lực
  giảm chấn
  air shock absorber
  bộ giảm chấn khí
  double-tube shock absorber
  bộ giảm chấn kép
  gas shock (absorber)
  bộ giảm chấn khí
  hydraulic shock absorber
  cái giảm chấn bằng dầu
  hydraulic shock absorber
  giảm chấn thủy lực
  shock absorber or shock
  bộ giảm chấn
  shock absorber tower
  ụ giữ trên bộ giảm chấn
  single-tube shock absorber
  bộ giảm chấn một ống
  telescopic shock absorber
  bộ giảm chấn kiểu ống lồng
  ống nhún
  hydraulic shock absorber
  ống nhún dầu

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Bộ giảm sóc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X