• /,teli'skɒpik/

  Thông dụng

  Cách viết khác telescopical

  Tính từ

  (thuộc) kính thiên văn, (thuộc) kính viễn vọng; làm to ra như kính viễn vọng, kính thiên văn
  a telescopic sight
  máy ngắm bắn xa
  Có thể nhìn thấy qua kính thiên văn, kính viễn vọng; chỉ nhìn thấy được qua kính thiên văn, kính viễn vọng
  a telescopic star
  ngôi sao chỉ nhìn thấy được qua kính thiên văn
  Lồng vào nhau, kiểu ống lồng
  the three telescopic legs of the photographic apparatus
  ba chân kiểu ống lồng nhau của máy chụp ảnh
  (thông tục) thu gọn lại, thâu tóm, ngắn gọn; có những đoạn lồng vào nhau
  a telescopic view of the situation
  tóm tắt tình hình

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) kính thiên văn

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc kính viễn vọng, thuộc ống lồng, lồng vào nhau

  Cơ khí & công trình

  co duỗi được

  Xây dựng

  kính viễn vọng

  Điện lạnh

  viễn vọng (kiểu) ống nối lồng

  Kỹ thuật chung

  co rút được
  kính thiên văn
  lồng nhau
  ống kính mở rộng

  Giải thích EN: Decribing a device in which the parts fit together in the manner of a jointed telescope, so that it can be extended or shortened. Giải thích VN: Thiết bị có thể lắp vào các loại khớp nối của kính thiên văn mà nó có thể kéo dài và rút ngắn.

  ống lồng
  telescopic boom
  cần kiểu ống lồng
  telescopic erector arm
  cần lắp ráp kiểu ống lồng
  telescopic forks
  chạc ống lồng (giảm xóc)
  telescopic jack
  kích kiểu ống lồng
  telescopic leg
  chân ống lồng
  telescopic leg
  trụ ống lồng
  telescopic mast
  cột ống lồng
  telescopic mast
  trụ ống lồng
  telescopic pier
  mố cầu kiểu ống lồng
  telescopic pier
  trụ cầu kiểu ống lồng
  telescopic pipeline
  đường ống lồng
  telescopic scaffolding
  giàn giáo kiểu ống lồng
  telescopic shaft
  trục kiểu ống lồng
  telescopic shock absorber
  bộ giảm chấn kiểu ống lồng
  telescopic shock absorber
  bộ giảm xóc kiểu ống lồng
  telescopic spindle
  trục chính kiểu ống lồng
  telescopic staging
  giàn giáo kiểu ống lồng
  telescopic steering column
  trụ lái kiểu ống lồng
  tubular telescopic mast
  trụ ống lồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X