• Kỹ thuật chung

    dụng cụ cắt vát

    Giải thích EN: A finishing tool having a cutting point at an angle of less than 60°. Giải thích VN: Một dụng cụ làm hoàn thiện có một mũi cắt ở một góc nhỏ hơn 60°.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X