• Cơ khí & công trình

    góc khe hở bên cạnh

    Giải thích EN: The angle that the flank of a cutting tool makes with a plane normal to a base beneath its cutting edge. Giải thích VN: Góc theo mặt bích của một dụng cụ cắt tạo với một mặt phẳng với giá bên dưới góc cắt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X