• Kỹ thuật chung

  mức tín hiệu
  digital signal level (DSlevel)
  mức tín hiệu số
  DS level (digitalsignal level)
  mức tín hiệu số
  facsimile-signal level
  mức tín hiệu fax
  Loss of Signal level of U interface (C/I channel code) (LSU)
  Mất mức tín hiệu của giao hiệu U (mã kênh C/I)
  low-signal level
  mức tín hiệu thấp
  maximum signal level
  mức tín hiệu cực đại
  minimum-signal level
  mức tín hiệu cực tiểu
  peak signal level
  mức tín hiệu cực đại
  peak signal level
  mức tín hiệu đỉnh
  Received Signal Level (RSL)
  mức tín hiệu thu
  resration of the signal level
  sự phục hồi lại mức tín hiệu
  resration of the signal level
  sự thiết lập mức tín hiệu
  signal level meter
  máy đo mức tín hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X