• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  chất silphenylene

  Giải thích EN: A trade name for a dimethylsiloxane oligomer that is used as a material to replace extraoral portions of the flexible tissues of the face. Giải thích VN: Tên thương mại của chất Oligome dimetylsiloxan được sử dụng để thay thế phần ngoài của các mô trên mặt.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X