• /sin'siəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Một cách chân thành
  thank somebody sincerely
  thành thật cảm ơn
  yours sincerely
  bạn chân thành của anh (viết ở cuối thư)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X