• /´di:pli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Sâu
  Sâu xa, sâu sắc
  Hết sức, vô cùng
  to regret something deeply
  hết sức tiếc điều gì
  to be deeply indebted
  nợ ngập đầu


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X