• /jɔ:z/

  Thông dụng

  Đại từ sở hữu

  Cái của anh, cái của chị, cái của ngài, cái của mày; cái của các anh, cái của các chị, cái của các ngài, cái của chúng mày
  this book is yours
  quyển sách này là của anh
  a friend of yours
  một trong những người bạn của anh
  that is no business of yours
  đó không phải là việc của anh, việc đó không quan hệ gì đến anh
  you and yours
  ông (anh...) và gia đình (tài sản) của ông (anh...)
  yours is to hand
  thư của anh đã đến tay tôi
  what is yours?
  (thông tục) còn anh thì uống gì?
  Yours truly (faithfully, sincerely)
  bạn chân thành của anh (chị...) (công thức cuối thư)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X