• /¸lɔgə´riθmik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) loga

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thuộc logarit

  Kỹ thuật chung

  lôgarit
  logarithmic amplifier
  bộ khuếch đại lôgarit
  logarithmic axis
  trục logarit
  logarithmic base
  cơ số lôgarit
  logarithmic calculator
  máy tính logarit
  logarithmic calculus rule
  thước tính Logarit
  logarithmic capacity
  dung lượng lôgarit
  logarithmic characteristic
  đặc tuyến lôgarit
  logarithmic chart
  biểu đồ lôgarit
  logarithmic compressor
  bộ ép lôgarit
  logarithmic coordinates
  tọa độ logarit
  logarithmic curve
  đường hàm lôgarit
  logarithmic decrement
  độ suy giảm lôgarit
  logarithmic decrement
  lượng giảm lôgarit
  logarithmic derivative
  đạo hàm lôgarit
  logarithmic diode
  đi-ốt lôgarit
  logarithmic distribution law
  định luật phân bố lôgarit
  logarithmic double spiral
  đường xoắn ống kép lôgarit
  logarithmic formula
  công thức lôgarit
  logarithmic function
  hàm logarit
  logarithmic graph
  đồ thị lôgarit
  logarithmic increment
  lượng gia lôgarit
  logarithmic layer
  lớp lôgarit
  logarithmic mean temperature difference
  độ chênh nhiệt độ trung bình lôgarit
  logarithmic multiplier
  bộ nhân lôgarit
  logarithmic multiplier
  bộ nhớ lôgarit
  logarithmic potentiometer
  chiết áp lôgarit
  logarithmic spiral
  đường xoắn ốc lôgarit
  logarithmic spiral flow
  dòng xoắn ốc lôgarit
  logarithmic spiral method
  phương pháp đường xoắn ốc logarit
  logarithmic squiral
  đường xoắn ốc lôgarit
  logarithmic table
  bảng lôgarit
  logarithmic transfer locus
  đường hàm truyền lôgarit
  logarithmic trendlines
  đường xu hướng lôgarit
  logarithmic video amplifier
  bộ khuếch đại rađeo lôgarit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X