• Đo lường & điều khiển

  điểm tạo dao động liên tục không mong muốn

  Giải thích EN: The minimum amount of gain in a system or component that will cause singing. Giải thích VN: Số lượng nhỏ nhất trong một hệ thống hay mộ bộ phận có thể tạo ra dao động liên tục không mong muốn .

  Kỹ thuật chung

  riêng lẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X