• /´siηiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghệ thuật của ca sĩ
  to teach singing
  dạy hát
  singing lessons
  những bài học hát
  Sự hát, hành động hát; tiếng hát
  I heard singing next door
  tôi nghe có tiếng hát ở nhà bên cạnh

  Chuyên ngành

  Đo lường & điều khiển

  dao động liên tục không mong muốn

  Giải thích EN: A term for a continuous, unwanted oscillation in a system or component due to excessive positive feedback. Giải thích VN: Một thuật ngữ cho một dao động liên tục không mong muốn trong một hệ thống hay bộ phận do phản hồi tích cực quá lớn.

  singing margin
  số dư của dao động liên tục không mong muốn
  singing point
  điểm tạo dao động liên tục không mong muốn

  Điện tử & viễn thông

  điểm rú
  sự mồi dao động

  Kỹ thuật chung

  tiếng rít

  Giải thích VN: Sự dao động tự động ngoàiýy muốn ở âm tần do hiện tượng hồi tiếp tín hiệu điện từ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X