• Hóa học & vật liệu

    bay hơi kiểu hiệu ứng đơn

    Giải thích EN: An evaporation process completed using a single heating unit or entirely in one vessel. Giải thích VN: Một quy trình bay hơi được hoàn thiện sử dụng bộ gia nhiệt đơn trong một bồn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X