• /in´taiəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Toàn vẹn, trọn vẹn, hoàn toàn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  toàn vẹn

  Kỹ thuật chung

  hoàn toàn
  trọn vẹn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X