• Đo lường & điều khiển

    cơ cấu phụ một chu trình

    Giải thích EN: A servomechanism that has only one feedback loop. Also, SERVO LOOP. Giải thích VN: Một cơ cấu phụ chỉ có một chu trình phản hồi, SERVO LOOP.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X