• /ˈsɛd(ə)nt(ə)ri/, /´sedənteri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được thực hiện lúc đang ngồi, ngồi nhiều, tĩnh tại (về công việc)
  a sedentary job
  một công việc phải ngồi mà làm
  sedentary posture
  tư thế ngồi
  Ở một chỗ, ít đi chỗ khác; để nhiều thời gian ngồi, làm việc tĩnh tại (về người)
  a sedentary worker
  một người thợ làm việc ngồi nhiều (một chỗ)
  lead a sedentary life
  sống một cuộc đời tĩnh tại
  (động vật học) không di trú theo mùa (chim)
  Chờ mồi (nhện)

  Danh từ

  Người hay ở nhà
  Con nhện nằm chờ mồi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cố định
  không di chuyển
  định cư

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  activated , active , energetic , mobile , moving

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X