• /sketʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bức vẽ phác, bức phác hoạ
  to make a sketch of a scene
  vẽ phác một cảnh
  Bản tóm tắt
  Bản phác thảo (một kế hoạch)
  Vở ca kịch ngắn
  Bản nhạc nhịp đơn

  Nội động từ

  Vẽ phác, phác hoạ; phác thảo
  to go out sketching
  đi lấy phác hoạ

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kéo dãn

  Xây dựng

  bức vẽ thảo
  khởi thảo

  Kỹ thuật chung

  bản phác thảo
  architectural sketch
  bản phác thảo kiến trúc
  painting sketch
  bản phác thảo hội họa
  bản tóm tắt
  bản vẽ phác
  foundation sketch
  bản vẽ phác nền
  four-sided sketch
  bản vẽ phác bốn cạnh
  free-hand sketch
  bản vẽ phác thảo nhanh
  free-hand sketch
  bản vẽ phác (bằng) tay
  preliminary sketch
  bản vẽ phác qua
  hình dạng bên ngoài
  lược đồ
  bản (vẽ) nháp
  phác họa
  rough sketch
  bản phác họa
  phác thảo
  architectural sketch
  bản phác thảo kiến trúc
  free-hand sketch
  bản vẽ phác thảo nhanh
  painting sketch
  bản phác thảo hội họa
  sketch designing
  sự phác thảo
  sketch plan
  bản thiết kế phác thảo
  sketch-map
  phác thảo bản đồ
  sơ đồ
  vẽ phác
  foundation sketch
  bản vẽ phác nền
  four-sided sketch
  bản vẽ phác bốn cạnh
  free-hand sketch
  bản vẽ phác thảo nhanh
  free-hand sketch
  bản vẽ phác (bằng) tay
  preliminary sketch
  bản vẽ phác qua
  rough sketch
  bản vẽ phác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X