• /si:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lớp (của bản kịch)
  Cảnh, phông (trên (sân khấu))
  behind the scenes
  (nghĩa bóng) ở hậu trường, kín, bí mật
  Quang cảnh (cảnh một người quan sát nhìn thấy)
  a delightful rural scene
  một quang cảnh nông thôn kỳ thú
  Quang cảnh; hiện trường (nơi xảy ra sự kiện thực tế hoặc tưởng tượng)
  a scene of destruction
  cảnh tàn phá
  the scene of the accident
  nơi xảy ra tai nạn
  a scene of strife
  nơi xảy ra xung đột
  the scene is laid in India
  câu chuyện xảy ra ở Ân độ
  Cảnh tượng (trong cuộc sống thật)
  the horrific scenes after the earthquake
  cảnh tượng khủng khiếp sau trận động đất
  ( the scene) (thông tục) tình hình hiện hành trong một một lĩnh vực hoạt động, tình hình hiện hành trong một cuộc sống riêng biệt
  the drug scene
  cảnh nghiệp ngập
  the gay scene
  cảnh tượng vui vẻ
  (thông tục) trận cãi lộn
  make a scene
  gây chuyện cãi lộn
  Don't make a scene
  Đừng gây chuyện cãi nhau nữa
  Cảnh (chuỗi hoạt động liên tục trong một vở kịch, phim..); một phần của màn kịch
  Act 1, Scene 2 of 'Macbeth'
  màn 1 cảnh 2 trong vở 'Macbeth'
  (từ cổ,nghĩa cổ) sân khấu
  to quit the scene
  qua đời
  behind the scenes
  hậu trường
  Bí mật; công chúng không biết
  come on the scene
  đến; xuất hiện
  on the scene
  có mặt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thực địa

  Kỹ thuật chung

  kịch bản
  scene analysis
  sự phân tích kịch bản
  màn ảnh
  màn hình
  phong cảnh

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X