• /skild/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( + in/at something/doing something) khéo léo, có kỹ sảo, khéo tay
  ( + in/at something/doing something) lành nghề, có kinh nghiệm, được đào tạo, được huấn luyện
  skilled labour
  lao động lành nghề
  skilled worker
  công nhân lành nghề
  ( + in/at something/doing something) khôn khéo
  a skilled negotiator
  một nhà thương thuyết khôn khéo
  Cần sự khéo léo; cần kinh nghiệm, cần kỹ năng
  a skilled job
  một công việc cần sự khéo tay

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lão luyện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X